Sauvon VPK

Naisosasto

Tarkoitus

Naisosaston tarkoituksena on tukea palokunnan toimintaa, herättää ja edistää myönteistä suhtautumista palontorjuntaan ja yleiseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa normaali- ja poikkeusoloissa sekä levittää paloturvallisuuteen ja omaehtoiseen suojeluun liittyvää tietoutta etenkin naisten, lasten ja kotien piiriin.

Naisosaston tarkoituksena on myös antaa palokuntanaisille tietopuolista ja käytännöllistä pelastusalan opetusta ja harjoitusta, jotta he pystyvät toimimaan turvallisesti palokuntatoiminnassa, kasvamaan tehtävässään sekä kehittämään ja toteuttamaan itseään siinä.

Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto:

  • osallistuu yhteistyössä palokunnan muiden osastojen kanssa tai sovitulla tavalla sopimusten edellyttämiin tehtäviin
  • opastaa ja neuvoo kansalaisia estämään vaaratilanteiden syntymistä sekä vähentämään vahinkoja onnettomuus- ja tuhotilanteissa
  • antaa jäsenilleen suunnitelmallista tietopuolista ja käytännöllistä pelastusalan opetusta ja harjoitusta
  • tarjoaa jäsenilleen monipuolista toimintaa
  • avustaa palokunnan nuorisotyötä
  • toimii aktiivisesti yhteistyössä palokunnan muiden osastojen kanssa säilyttääkseen vapaaehtoisen palokuntatyön aatteelliset perinteet.

Jäsenyys

Osaston jäseneksi voidaan hyväksyä 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka sitoutuu noudattamaan palokunnan sääntöjä ja osaston toimintaohjetta. Osaston jäsen voi kuulua myös palokunnan muihin osastoihin.

Osaston johtaja

Tytti Koivusalo
Puh. 050 5730297
koivusalotytti(ät)gmail.com