Sauvon VPK

Hälytysosasto


Sauvon VPK huolehtii Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti pelastustoimen tehtävien hoitamisesta. Sauvon VPK on niin sanottu ensilähdön palokunta ja se toimii viiden minuutin lähtövalmiudessa. Se saa vuosittain 120 - 150 hälytystä ensivastetehtävät mukaan lukien. Suuri osa tehtävistä on maasto- ja rakennuspaloja sekä liikenneonnettomuuksia.

Ensivastetoiminta

Ensivasteella tarkoitetaan lähintä mahdollista ensiapua tehokkaampaan hoitoon kykenevää apua, joka lähetetään hätätilapotilaan luokse selvittämään potilaan peruselintoimintojen (hengitys, verenkierto ja tajunta) tila ja turvaamaan ne. Hälytettävä ensivasteyksikkö (EVY) voi olla sairasauto tai paloauto, jonka henkilöstö on saanut ensivastekoulutuksen. Ensivasteyksikköä ei hälytetä yksinään kohteeseen. Tehtävään hälytetään aina myös sairaankuljetusyksikkö, joka pääsääntöisesti kuljettaa potilaan. Ensivasteyksikkö ei kuljeta potilasta kuin poikkeustapauksissa.

Ensivastehenkilöstö pystyy potilaan hengityksen turvaamiseen, vuotojen tyrehdyttämiseen, vammautuneiden raajojen ja rangan tukemiseen tarvittavilla välineillä sekä sydänpysähdyspotilaan kammiovärinän hoitamiseen puoliautomaattisella defibrillaattorilla. Suurin hyöty ensivasteesta onkin juuri sydänpysähdyspotilaan hoidossa. Koska ihmisen omat happivarannot riittävät sydänpysähdyksen jälkeen vain noin neljäksi - viideksi minuutiksi, on oleellista aloittaa tehokkaat hoitotoimenpiteet heti.

Lähin sairaankuljetusyksikkö saapuu Sauvoon pääsääntöisesti Paimiosta tai Kemiöstä. Hoidon aloittamisviiveen pienentämiseksi Sauvon VPK aloitti ensivastetoiminnan vuoden 2006 toukokuussa. Toimintaa valvoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Ensivasteyksikössä toimivat erikoiskoulutetut sammutusmiehet. He ovat suorittaneet vähintään palokuntien ensiapukurssin sekä ensivastekurssin. Ensivastekurssi on laajin ja pisin täydennyskurssi ja sen kuluessa opetellaan laaja-alaisesti erilaisten sairastumisten ja vammautumisten vaikutuksia elimistöön. Aiheina ovat mm. ihmisen peruselintoimintojen tutkiminen, niiden perusteella hätäensiavun antaminen ja erityisesti sydänpysähdyksen hoito.

Ensivasteyksikkö saapuu kohteeseen pääsääntöisesti miehistönkuljetusautolla (Sa17).

Liittyminen - Tule mukaan toimintaan!

Palokuntatoiminta sopii kaikille, niin miehille kuin naisille. Jos olet 18 vuotta täyttänyt auttamishaluinen ja normaalikuntoinen rehti suomalainen, sinulla on perehdyttämisohjelman ja sammutustyökurssin suoritettuasi mahdollisuus sammutusmiehenä osallistua haastavaan hälytysosaston toimintaan. Kysy lisää palokunnan päälliköltä.

Osaston johtaja

Palokunnan päällikkö
Ville Tulonen
Puh. 050 4821910
ville.tulonen(ät)sauvonvpk.fi